Get Adobe Flash player

Anfo

 

Yemlemeye darlı bir patlayıcı madde olan ANFO, ağırlıkça % 94.5 Porous-Prill Amonyum Nitrat ile %5.5 oranında mazotun fabrika ortamında karıştırılmasından hazırlanan, bir toz patlayıcıdır. ANFO’in istenilen yapıda olabilmesi için en önemli etken hiç kuşku yok ki kullanılan Amonyum Nitrat ve bunun teknik özellikleridir. ANFO, suya dirençli bir patlayıcı madde değildir. Kuru deliklerde kullanılır. Az sulu

ve sulu delik yapılarında emülsiyon patlayıcı maddesi ile su geçildikten sonra delik şarjına ANFO ile devam edilebilir. Ancak sulu deliklerde, ANFO’in torbalanarak kullanılması uygun bir kullanım şekli değildir.

ANFO, daha çok orta ve büyük çaplı deliklerde kullanılır. Küçük çaplı deliklerde ANFO kullanılacaksa, ateşleyici olarak infilaklı fitil kullanılması sakıncalıdır.Uygulamalarda dip ve kolon şarjı olarak kullanılabilir. Serbest düşen taneciklere sahip olması nedeniyle, kuru deliklerde aşağı doğru dökülerek optimum delik şarjı sağlar. Basınçlı hava ile çalışan makineler yardımıyla ve şarj kamyonları ile delik içerisine şarj edilebildiğinden delik içerisinde oluşturduğu rasyonel şarj sonucunda yüksek enerji sağlayarak atım performansını olumlu yönde etkiler. Yatay delik uygulamalarında bu özelliğine bağlı olarak 45 mm çapın altındaki deliklerde kullanılması uygun değildir.

Kullanım Alanları

> Kömür ve metal madenciliği her türlü patlatma işlerinde

> Kömür ve metal mühendisliği çalışmalarında

> Çimento ve Kireç fabrikaları hammede ocaklarında

> Taş ocaklarındaki her türlü patlatma operasyonlarında

> Otoyol patlatmalarında

> Baraj inşaatlarındaki her türlü kazı çalışmalarında

> Kanal patlatmalarında

> Özel patlatma uygulamalarında

> Dip ve kolon şarjında ana patlayıcı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

Teknik Veriler

Yoğunluk(gr/cm3) 0,77 – 0,82
Enerji(mj/kg) 3,90
Gaz Hacmi(lt/kg) 974
Patlatma Sıcaklığı(K) 2838
V.O.D.*(m/s) 3500
Suya Direnci Yok

 

Online Teklif Formu